Διεύθυνση: Νικομηδείας 82

Πόλη: Σέρρες

Περιφέρεια: Κεντρική Μακεδονία

ΤΑχ. Κώδικας: 62123

Χώρα: ΕΛΛΑΔΑ

Τηλέφωνο: +30 2321 1 20109

Κινητά: +30 6978 462310, 6941 466555

Website: https://diadyktio.gr