Όροι χρήσης και συναλλαγών

Οι παρακάτω όροι και προϋποθέσεις χρήσης θέτουν τους κανόνες χρήσης της ιστοσελίδας και του ηλεκτρονικού καταστήματος www.diadyktio.gr Χρησιμοποιώντας την ιστοσελίδα της Diadyktio.gr ο πελάτης συμφωνεί με τους όρους χρήσης αυτής. Αν δεν συμφωνείτε με οποιονδήποτε από τους όρους που αναγράφονται στο παρόν, θα πρέπει να σταματήσετε τη χρήση της ιστοσελίδας. Η Diadyktio.gr διατηρεί το δικαίωμα να μεταβάλλει, προσθέσει ή αφαιρέσει, οποιαδήποτε πληροφορία θεωρεί απαραίτητο να επεξεργαστεί σε αυτή την ιστοσελίδα και κάθε πληροφορία που υπόκειται σε επεξεργασία θεωρείται τελική και επίσημη από τη στιγμή που είναι δημοσιευμένη στον δικτυακό τόπο www.diadyktio.gr  Η συνέχεια χρήσης της ιστοσελίδας προϋποθέτει πλήρη συμφωνία και αποδοχή των όρων που αναγράφονται στο παρόν κείμενο.

Κάθε εργασία που ανατίθεται μέσω του αυτοματοποιημένου συστήματος παραγγελιοληψίας της Diadyktio.gr μπορεί να αλλάξει μόνο εφόσον δεν έχει προχωρήσει η διαδικασία παραγωγής της. Ο πελάτης οφείλει να ειδοποιήσει την Diadyktio.gr το συντομότερο δυνατό για την αλλαγή της παραγγελίας και η οποία θα ισχύει μόνο μετά από επιβεβαίωση της Diadyktio.gr (μέσω email ή άλλο έγγραφο τρόπο ο οποίος θα αναφέρει τα νέα χαρακτηριστικά της παραγγελίας ή την ακύρωσή της) διαφορετικά δεν μπορεί να υπάρξει καμία αλλαγή και η παραγγελία θεωρείται εκτελέσιμη και χρεώσιμη.

Χρόνοι παράδοσης

Οι χρόνοι παράδοσης αρχίζουν να μετρούν μόνο αν τηρούνται οι παρακάτω προϋποθέσεις:

  • Η παραγγελία έχει καταχωρηθεί.
  • H χρέωση της συναλλαγής έχει εγκριθεί.
  • Ο πελάτης έχει ανεβάσει το αρχείο zip με τα δημιουργικά του επιτυχώς, σύμφωνα με τις οδηγίες που αναφέρονται στο site. Σε περίπτωση που υπάρχει λάθος στο αρχείο ή την μακέτα, οι χρόνοι παράδοσης μετρούν από την παραλαβή από την Diadyktio.gr του σωστού αρχείου προς εκτύπωση φυσικά ή ψηφιακά ή για καταχωρήσεις.
  • Ο πελάτης έχει παραλάβει, υπογράψει/εγκρίνει και επιστρέψει υπογεγραμμένο το δοκίμιο της εργασίας (σε περίπτωση που ο πελάτης έχει δηλώσει ότι επιθυμεί δοκίμιο).

Ο χρόνος παράδοσης αναφέρεται στη σελίδα κάθε προϊόντος ή υπηρεσίας. Ο χρόνος παράδοσης είναι εκτιμώμενος με απόκλιση +-2ημερών εκτός τυχαίων περιστατικών κατά τα οποία ο πελάτης θα ειδοποιείται για την καθυστέρηση και την πορεία της παραγγελίας. Οι χρόνοι εκτέλεσης μιας παραγγελίας υπολογίζονται σε εργάσιμες ημέρες και δεν συμπεριλαμβάνονται οι επίσημες αργίες καθώς και καθυστερήσεις λόγω ανωτέρας βίας.

Δοκίμια

Τα δοκίμια που τυπώνονται κατ’ απαίτηση του πελάτη δημιουργούνται ως οδηγός για τα χρώματα που θα έχει το προϊόν που πρόκειται να τυπωθεί. Τα δοκίμια της diadyktio.gr αφορούν τετράχρωμους συνδυασμούς πάνω σε coated χαρτιά και είναι προβλεπόμενη μικρή απόκλιση σε διαφορετικών ειδών χαρτιά. Οποιαδήποτε απόκλιση σε άλλα χαρτιά πέραν των coated είναι αποδεκτή και αποτελεί χρεώσιμο αποτέλεσμα. Αν ο πελάτης, υποβάλλει παραγγελία και δεν ζητήσει δοκίμιο, η εκτύπωση του θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τις προδιαγραφές του αρχείου. Στην περίπτωση που ζητηθεί δοκίμιο, η diadyktio.gr είναι υποχρεωμένη να παραδώσει την εργασία με την υψηλότερη δυνατή πιστότητα στο χρώμα που ο πελάτης έχει εγκρίνει μέσω του δοκιμίου πάντα σε σύγκριση με χαρτιά coated.

Ανάλυση μακέτας

Η αποδεκτή ανάλυση αρχείων μακέτας για εκτύπωση απο το diadyktio.gr είναι 300dpi και 72dpi  για καταχωρήσεις στο ιντερνετ. Το TIP δεν φέρει καμία ευθύνη για την ποιότητα της εκτύπωσης αν η ανάλυση δεν καλύπτει την παραπάνω προδιαγραφή.

Ξακρίσματα όρια ασφαλείας και χρήση προτύπων

Το diadyktio.gr συστήνει στα μέλη-πελάτες του να επιβεβαιώνουν ότι στην μακέτα που συνοδεύει την εκάστοτε παραγγελία, τηρούνται οι προδιαγραφές ξακρισμάτων και ορίων όπως περιγράφονται στο πρότυπο που αντιστοιχεί στο προϊόν παραγγελίας. Το diadyktio.gr δεν φέρει καμία ευθύνη για λανθασμένη εκτύπωση λόγω κακής χρήσης του προτύπου ή μη τήρησης των οδηγιών για τα ξακρίσματα και τα όρια ασφαλείας του δημιουργικού που περιέχεται στην εκάστοτε μακέτα.

Επανεκτυπώσεις λόγω ελαττώματος

Για κάθε ελάττωμα σε εκτυπωμένο προϊόν το μέλος-πελάτης θα πρέπει να ενημερώσει γραπτώς το diadyktio.gr σε διάστημα μίας εργάσιμης ημέρας από την ημερομηνία παραλαβής. Για να μπορέσει το diadyktio.gr να αντικαταστήσει την ελαττωματική δουλειά θα πρέπει ο πελάτης να αποστείλει όλη την ποσότητα που αφορά το ελαττωματικό είδος στην ταχυδρομική διεύθυνση του diadyktio.gr εντός 10 εργάσιμων ημερών. Με την παραλαβή της ποσότητας και την επιβεβαίωση του ελαττώματος η TIP θα επαναπροωθήσει την παραγγελία για εκτύπωση και θα αποστείλει την ποσότητα στον πελάτη με τον προσυμφωνημένο τρόπο αποστολής.

Επιστροφές χρημάτων και ακυρώσεις παραγγελιών

Όλες οι πωλήσεις θεωρούνται οριστικές. Καμία επιστροφή χρημάτων δεν είναι εφικτή εκτός αν το μέλος-πελάτης δεν έχει αναθέσει στο diadyktio.gr εργασία προς εκτύπωση ή παροχή υπηρεσίας. Στην περίπτωση αυτή θα πραγματοποιηθεί ισόποση πίστωση με την αρχική χρέωση, στον λογαριασμό του μέλους-πελάτης με το πέρας των απαραίτητων τραπεζικών διαδικασιών.

Εκπτώσεις, προσφορές και κουπόνια προσφορών

Όλες οι τιμές και οι προδιαγραφές των προϊόντων του diadyktio.gr μπορούν να μεταβληθούν χωρίς καμία προειδοποίηση. Κάθε παραγγελία σε τιμή προσφοράς θα πρέπει να υποβάλλεται μέσα από το on-line σύστημα παραγγελιοληψίας της diadyktio.gr και να συνοδεύεται από τον αντίστοιχο κωδικό προσφοράς ή κουπονιού ή να πληρεί όποια προϋπόθεση έχει θέσει το TIP ή να έχει υποβληθεί με την όποια εκάστοτε διαδικασία υποδεικνύει το https://www.diadyktio.gr και να έχει εξολοκλήρου εξοφληθεί για να ισχύει.

Οι εκάστοτε προσφορές που ανακοινώνει το diadyktio.gr δεν ισχύουν για αγορές με ημερομηνία προγενέστερη από την ημερομηνία ανακοίνωσης της προσφοράς. Σε περίπτωση που την ίδια χρονική περίοδο συντρέχουν παραπάνω των μια προσφορές οι εκπτώσεις, αυτές δεν μπορούν να ισχύουν συνδυαστικά.

Αποστολές

Το diadyktio.gr αποστέλλει τις παραγγελίες ταχυδρομικά, μέσω εταιριών ταχυμεταφορών και μεταφορών. Το diadyktio.gr δεν ευθύνεται για καθυστερήσεις που έχουν προκληθεί από κάποια από τις συνεργαζόμενες εταιρίες καθώς και για οποιαδήποτε ζημία ή ελάττωμα που θα προκληθεί κατά την μεταφορά καθώς τα αποστελλόμενα εμπορεύματα ταξιδεύουν με ευθύνη του πελάτη. Δεν μπορεί να γίνει καμία ακύρωση ή επιστροφή χρημάτων για παραγγελίες που έχουν ήδη αποσταλεί.

Δικαίωμα μη εκτέλεσης παραγγελίας

Το diadyktio.gr διατηρεί το δικαίωμα να μην εκτελέσει παραγγελία κατά τη διακριτική της ευχέρεια αν διαπιστώσει ότι η υποβληθείσα παραγγελία περιέχει προσβλητικό, ζημιογόνο, ή πορνογραφικό υλικό ή υλικό που αντιβαίνει νομοθεσίες ή κανόνες. Το diadyktio.gr διατηρεί το δικαίωμα να χρεώσει το μέλος-πελάτη με έξοδα διαχείρισης όποιας ακυρωθείσης για τέτοιους λόγους παραγγελίας.

Προστασία Προσωπικών Δεδομένων

Το diadyktio.gr σας ενημερώνει ότι όταν επισκέπτεστε την ιστοσελίδα diadyktio.gr η όταν προβαίνετε σε αγορές από αυτήν, είναι απαραίτητο να παρέχετε ορισμένες πληροφορίες που σχετίζονται με Προσωπικά Δεδομένα, οι οποίες θα τύχουν επεξεργασίας αυτομάτως και θα ενσωματωθούν σε αυτοματοποιημένα αρχεία, τα οποία προηγουμένως έχουν γνωστοποιηθεί στην αρμόδια Αρχή και για τα οποία το diadyktio.gr τυγχάνει Υπεύθυνος Επεξεργασίας.

Η συλλογή και η αυτοματοποιημένη επεξεργασία των Προσωπικών Δεδομένων έχει σαν σκοπό την καταγραφή της συμβατικής σχέσης με το diadyktio.gr, τον έλεγχο, βελτίωση και προσαρμογή σε προτιμήσεις και επιλογές σχετικά με προϊόντα και υπηρεσίες και την αποστολή με ηλεκτρονικά ή παραδοσιακά μέσα διοικητικών, τεχνολογικών, οργανωτικών και / ή εμπορικών πληροφοριών για προϊόντα και υπηρεσίες του diadyktio.gr.

Το diadyktio.gr δεσμεύεται ότι δεν μεταβιβάζει Προσωπικά Δεδομένα σε εταιρείες ή ατομικές επιχειρήσεις εγκατεστημένες στην Ελλάδα ή σε άλλες χώρες του εξωτερικού για κανένα λόγο χωρίς την πρότερη γραπτή συγκατάθεσή σας. Χρησιμοποιεί τα στοιχεία σας μόνο για δική του χρήση και με τη σύμφωνη γνώμη σας για να σας ενημερώνει για τυχόν νέα προϊόντα, προσφορές κλπ.

Σε οποιαδήποτε στιγμή έχετε το δικαίωμα πρόσβασης στο αρχείο, διόρθωσης, διαγραφής και προβολής αντιρρήσεων οποτεδήποτε σχετικά με την επεξεργασία δεδομένων που σας αφορούν. Εξάλλου, η συγκατάθεσή σας μπορεί να ανακληθεί σε οποιαδήποτε στιγμή. Για τον λόγο αυτό μπορείτε να αποστείλετε επιστολή στην διεύθυνση της diadyktio.gr

To diadyktio.gr έχει αναπτύξει νόμιμα μέτρα προστασίας στις εγκαταστάσεις, τα συστήματα και τα αρχεία της. Επιπλέον, το diadyktio.gr εγγυάται την εμπιστευτικότητα των Προσωπικών Δεδομένων, ωστόσο το diadyktio.gr μπορεί να αποκαλύψει στις αρμόδιες Δημόσιες Αρχές Προσωπικά Δεδομένα ή οποιεσδήποτε άλλες πληροφορίες που κατέχει ή είναι προσβάσιμες μέσω των συστημάτων της, εφόσον αυτό υπαγορεύεται από κάποια εφαρμοστέα διάταξη νόμου.

Εσείς εγγυάστε και φέρετε την ευθύνη για την αλήθεια, ακρίβεια, εγκυρότητα, γνησιότητα, και συνάφεια των Προσωπικών Δεδομένων που γνωστοποιείτε στο diadyktio.gr.

Το diadyktio.gr επιφυλάσσεται του δικαιώματος του να ενημερώνει τους προμηθευτές του με στατιστικές καταστάσεις πωλήσεων, οι οποίες όμως σε καμία περίπτωση δεν θα περιέχουν προσωπικά στοιχεία που μπορεί να οδηγήσουν σε αναγνώριση ατόμων.

Το diadyktio.gr παρέχει τη δυνατότητα στους χρήστες να επιλέξουν την πληροφόρησή τους για τα νέα προϊόντα που διαθέτει στην αγορά και για άλλες τυχόν προσφορές, διακανονισμούς πληρωμής κλπ με την αποστολή διαφημιστικών – ενημερωτικών μηνυμάτων στην ηλεκτρονική ή ταχυδρομική τους διεύθυνση ή δια του τηλεφώνου. To diadyktio.gr δεν θα χρησιμοποιήσει καταχρηστικά την παραπάνω υπηρεσία. Δίδεται δε πάντοτε στους χρήστες η δυνατότητα διακοπής της λήψης διαφημιστικών μηνυμάτων.

Όπως στους περισσότερους ιστοτόπους στο διαδίκτυο έτσι και στο diadyktio.gr χρησιμοποιούμε cookies έτσι ώστε να έχουμε πρόσβαση σε ορισμένες πληροφορίες κάθε φορά που περιηγείστε με κάποιον web browser στο κατάστημα μας. Χωρίς την χρησιμοποίηση των cookies θα ήταν αδύνατον να σας προσφέρουμε σημαντικές υπηρεσίες όπως: κατάσταση παραγγελιών, προσωπικές ρυθμίσεις, αποθήκευση αντικειμένων στο καλάθι ή στην λίστα υπενθύμισης σας μεταξύ δύο επισκέψεών σας κ.α. Τα Cookies είναι αλφαριθμητικά αρχεία που μεταβιβάζουμε στον σκληρό δίσκο των υπολογιστών σας διαμέσου του διαδικτύου σας έτσι ώστε να σας προσφέρουμε υπηρεσίες όπως αυτές που αναφέρθηκαν παραπάνω. Στις ρυθμίσεις του browser σας μπορείτε να επιλέξετε να εμποδίσετε τον browser σας από το να δέχεται νέα cookies ή να σας ρωτάει κάθε φορά που ένα νέο cookie πρόκειται να εγκατασταθεί στον σκληρό σας δίσκο.

Παρόλα αυτά θα πρέπει να γνωρίζετε πως αν επιλέξετε να εμποδίζετε τα cookies από το να αποθηκευτούν στον σκληρό σας δίσκο δεν θα μπορείτε να χρησιμοποιήσετε κάποιες υπηρεσίες του ιστοτόπου και του ηλεκτρονικού καταστήματος μας. Παράλληλα, το diadyktio.gr επιβεβαιώνει ότι στο cookie δεν διατηρούνται και δεν μεταφέρονται ευαίσθητα προσωπικά στοιχεία. Η μόνη πληροφορία που διατηρείται είναι ο κωδικός πελάτη που διατηρείται στο ηλεκτρονικό κατάστημα ώστε το τελευταίο να μπορεί να σας αναγνωρίσει αυτόματα σε μελλοντικές σας επισκέψεις.

Πνευματικά Δικαιώματα

Στο site περιλαμβάνονται υλικό, trademarks, service marks, trade dress και άλλο περιεχόμενο που ανήκει στην diadyktio.gr και προστατεύεται από το Νόμο. Όλα τα περιεχόμενα του site (συμπεριλαμβανομένων κειμένων, γραφικών, εικόνων, φωτογραφιών και λογισμικού) είναι πνευματικής ιδιοκτησία της diadyktio.gr και προστατεύονται από την Ελληνική και Διεθνή Νομοθεσία. Απαγορεύεται η οποιαδήποτε αντιγραφή, αναπαραγωγή και αναμετάδοση του υλικού, χωρίς έγγραφη άδεια της εταιρίας.

Όρια Ευθύνης

Χρησιμοποιώντας το site, συμφωνείτε απόλυτα ότι η χρήση γίνεται με δική σας ευθύνη. Το diadyktio.gr κάνει κάθε δυνατή προσπάθεια να παρέχει υπηρεσία υψηλής ποιότητας αλλά δεν μπορούμε να εγγυηθούμε ότι δεν θα υπάρξουν διακοπές ή λάθη. Οποιαδήποτε αναφορά ή και link σε άλλο site, παρέχεται για την διευκόλυνσή σας και δεν ευθυνόμαστε για τα περιεχόμενα, τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που παρέχονται (διαφήμιση ή πώληση) στα site αυτά.

Ισχύων Νόμος

Το site diadyktio.gr έχει δημιουργηθεί και ελέγχεται από την επιχείρηση “Αναστασιάδου Χριστίνα – Γιαννόπουλος Χρήστος, Νικομηδείας 82, 62123 Σέρρες, με τηλέφωνο το 2321 1 20109 και η Ελληνική Νομοθεσία θα καθοδηγεί την χρήση του site και την ερμηνεία του. Αν επιλέξετε να έχετε πρόσβαση στο site μας από άλλη χώρα, έχετε την ευθύνη να ακολουθείτε τους Νόμους της χώρας αυτής.

Οι παραπάνω όροι αποτελούν την πλήρη συμφωνία με το diadyktio.gr και το diadyktio.gr έχει το δικαίωμα να κάνει αλλαγές στο περιεχόμενο του site και στους ανωτέρους όρους χωρίς καμία προειδοποίηση.

Δήλωση Εχεμύθειας

Η παρούσα δήλωση εχεμύθειας αφορά στο site του diadyktio.gr : https://www.diadyktio.gr

Όταν στέλνετε ένα αίτημα online, η πληροφορία που μας παρέχετε χρησιμοποιείται για να σας απαντήσουμε ηλεκτρονικά στην ερώτησή σας. Θεωρούμε τις αιτήσεις που συμπληρώνετε και την ηλεκτρονική αλληλογραφία που στέλνετε απόρρητη. Δεν μεταβιβάζουμε το περιεχόμενο αυτών παρά μόνο στον άμεσα ενδιαφερόμενο αποδέκτη και στον νόμο, εφόσον αυτό μας ζητηθεί ή στην περίπτωση που το περιεχόμενο του μηνύματος θεωρούμε ότι μας θίγει.

Τέτοια ενέργεια είναι απαραίτητη προκειμένου να:

προστατέψουμε τα δικαιώματά μας και την περιουσία μας

προστατευθούμε ενάντια στην κακή ή στην μη εξουσιοδοτημένη χρήση του site του https://www.diadyktio.gr

προστατεύσουμε την προσωπική μας ασφάλεια ή την περιουσία των χρηστών και του κοινού μας

Παρ’ όλα αυτά, εάν μας δώσετε ψευδή ηλεκτρονική διεύθυνση ή προσπαθήσετε να πάρετε τη θέση κάποιου άλλου όταν στέλνετε πληροφορίες online, όλες οι πληροφορίες – καθώς επίσης και το IP address – θα αποτελούν μέρος οποιασδήποτε έρευνας. Οι άνθρωποι του diadyktio.gr μπορεί να χρειαστεί να επεξεργαστούν το ηλεκτρονικό σας μήνυμα σε συνεργασία με το τεχνικό τμήμα. Επίσης, αν ζητήσετε έναν από τους υπεύθυνους εξυπηρέτησης πελατών της diadyktio.gr να σας βοηθήσει σε οποιαδήποτε ηλεκτρονική αλληλογραφία, αυτός, θα μπορεί να έχει πρόσβαση σε όλο το εύρος πληροφοριών το οποίο είναι σχετικό με το αίτημά σας, συμπεριλαμβανομένων της ηλεκτρονικής σας διεύθυνσης και των μηνυμάτων σας.

Το diadyktio.gr έχει συνδέσεις με άλλα sites. Δεν είμαστε υπεύθυνοι για την πολιτική ασφαλείας τους ή για τον τρόπο με τον οποίο διαχειρίζονται τους ηλεκτρονικούς τους επισκέπτες.

Τροποποίηση των όρων του παρόντος

To diadyktio.gr διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί ή να ανανεώνει τους όρους και τις προϋποθέσεις συναλλαγών. Η τροποποίηση ή ανανέωση θα ισχύει από την στιγμή που θα ενημερωθεί σχετικά το παρόν κείμενο για οποιαδήποτε αλλαγή.

Επικοινωνία

Για οποιαδήποτε πληροφορία διευκρίνηση ή σχόλιο σχετικά με τους παρόντες όρους ή για οτιδήποτε χρειαστείτε σχετικά με το diadyktio.gr μπορείτε να επικοινωνήσετε με το τμήμα υποστήριξης πελατών μέσω του mail info@diadyktio.gr ή χρησιμοποιώντας κάποιο από τα παρακάτω στοιχεία επικοινωνίας. Τηλέφωνο 2321 1 20109.

Η εταιρία δεν φέρει ευθύνη για την χρήση στοιχείων που θα περιέχονται σε αρχεία που έχουν σταλλεί από τον πελάτη προς εκτύπωση, ευθύνη την οποία φέρει ο πελάτης που δίνει την εντολή ανάθεσης. Η εταιρία θεωρεί ότι ο πελάτης έχει τα πνευματικά δικαιώματα ή έχει πάρει την άδεια χρήσης τους για την συγκεκριμένη εργασία.

Σε περίπτωση καθυστέρησης της πληρωμής από το συμφωνηθέν χρονικό όριο, η εταιρία μας διατηρεί το δικαίωμα έκδοσης τιμολογίου τόκων.

Για κάθε διαφορά που προκύψει αρμόδια είναι τα δικαστήρια Σερρών.

Η εταιρία δε φέρει ευθύνη για τυχόν εκτυπωτικά λάθη σε περίπτωση που η παραγγελία δεν συνοδεύεται από δοκιμαστική εκτύπωση.